Mua bán

 • Shophouse VCN Phước Long

  Bán Shophouse VCN Phước Long Nha Trang, diện tích 317m2, giá 17.4 triệu/m2 , CK 5% . Liên hệ 0799962636 (Tấn Tài)

  đường A1, VCN Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

  Giá: 17.4 triệu/m2 | Diện tích: 317 m2

 • [Lô 42] – KDC Đầm Thủy Triều Cam Lâm (Starlake)

  [Lô 42] – KDC Đầm Thủy Triều Cam Lâm (Starlake). Giá 940 triệu, Diện tích: 68.7 m2, Hướng: Bắc . Hotline: 079 996 26 36

  Đầm Thủy Triều, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

  Giá: 940 triệu | Diện tích: 68.7 m2

 • [Lô 20] – KDC Đầm Thủy Triều Cam Lâm (Starlake)

  [Lô 20] – KDC Đầm Thủy Triều Cam Lâm (Starlake). Giá 1.200.000.000 đồng, Diện tích: 86.8 m2, Hướng: Nam . Hotline: 079 996 26 36

  Đầm Thủy Triều, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

  Giá: 1.200.000.000 đồng | Diện tích: 86.8 m2

 • [Lô 26] – Khu dân cư Cam Hải Tây (Mango City)

  [Lô 26] – Khu dân cư Mango City, Cam Hải Tây, Cam Lâm. Giá 1.250.000.000 đồng, Diện tích: 135.78 m2, Hướng: Đông . Hotline: 079 996 26 36

  Bãi Giếng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

  Giá: 1.250.000.000 đồng | Diện tích: 135.78 m2

 • [Lô 08] – KDC Mango City, Cam Hải Tây, Khánh Hòa

  [Lô 08] – Khu dân cư Mango City, Cam Hải Tây, Cam Lâm. Giá 1.170.000.000 đồng, Diện tích: 117.6 m2, Hướng: Bắc . Hotline: 079 996 26 36

  Bãi Giếng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

  Giá: 1.170.000.000 đồng | Diện tích: 117.6 m2

 • [Lô 65] – KDC Mango City, Cam Hải Tây, Khánh Hòa

  [Lô góc 65] – Khu dân cư Mango City, Cam Hải Tây, Cam Lâm. Giá 1.110.000.000 đồng, Diện tích: 120.75 m2, Hướng: Tây-Nam . Hotline: 079 996 26 36

  Bãi Giếng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

  Giá: 1.110.000.000 đồng | Diện tích: 120.75 m2

 • [Lô 64] – KDC Mango City, Cam Hải Tây, Khánh Hòa

  [Lô 64] – Khu dân cư Mango City, Cam Hải Tây, Cam Lâm. Giá 1.040.000.000 đồng, Diện tích: 114.75 m2, Hướng: Tây . Hotline: 079 996 26 36

  Bãi Giếng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

  Giá: 1.040.000.000 đồng | Diện tích: 114.75 m2

 • [Lô 63] – KDC Mango City, Cam Hải Tây, Khánh Hòa

  [Lô 63] – Khu dân cư Mango City, Cam Hải Tây, Cam Lâm. Giá 1.030.000.000 đồng, Diện tích: 114.75 m2, Hướng: Tây . Hotline: 079 996 26 36

  Bãi Giếng, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa

  Giá: 1.030.000.000 đồng | Diện tích: 114.75 m2

 • [Lô BT45] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

  [Lô BT45] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai. Giá 450 triệu, Diện tích: 289.4 m2, Hướng: Tây Bắc. Hotline: 093 79 80 248

  Xã Ia Ring, Chư Sê, Gia Lai

  Giá: 450 triệu | Diện tích: 289.4 m2

 • [Lô BT44] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

  [Lô BT44] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai. Giá 450 triệu, Diện tích: 303.2 m2 , Hướng: Tây Bắc. Hotline: 093 79 80 248

  Xã Ia Ring, Chư Sê, Gia Lai

  Giá: 450 triệu | Diện tích: 303.2 m2

 • [Lô BT11] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

  [Lô BT11] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai. Giá 650 triệu, Diện tích: 308.1 m2, Hướng: Đông. Hotline: 093 79 80 248

  Xã Ia Ring, Chư Sê, Gia Lai

  Giá: 650 triệu | Diện tích: 308.1 m2

 • [Lô BT10] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

  [Lô BT10] – Khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai. Giá 650 triệu, Diện tích: 320.2 m2 , Hướng: Đông. Hotline: 093 79 80 248

  Xã Ia Ring, Chư Sê, Gia Lai

  Giá: 650 triệu | Diện tích: 320.2 m2