Ký Gửi

  • Bảng hàng KDC Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

    Bảng hàng KDC IA RING ĐẤT NỀN ĐẦU GIÁ TẠI GIA LAI Địa chỉ:  xã Ia Ring, Chư Sê, Gia Lai Thông tin chi tiết khu dân cư Ia Ring, Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai Thông tin chi tiết bảng hàng  Kdc Ia Ring   Lô BT24 – Giá bán: 650 triệu Diện tích: […]

    Xem thêm